Pravila privatnosti

O PRAVILIMA PRIVATNOSTI

Važan nam je vaš doživljaj, ali i sigurnost vaših podataka.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, Geldbaum d.o.o. za usluge i turistička agencija, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Vrhovec 231B, OIB: 03530187806 (u daljnjem tekstu: „GELDBAUM“), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Pravila privatnosti.

Ova Pravila o privatnosti (u daljnjem tekstu: “Pravila”) objašnjavaju kako GELDBAUM prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su GELDBAUM dostupni korištenjem web stranice: https://gr8coffeefestival.com/.

Pravila privatnosti primjenjuju se na sve usluge koje nudi GELDBAUM, pri čemu je cilj pravila na jasan i transparentan način upoznati naše posjetitelje, partnere i korisnike naših usluga (u daljnjem tekstu: „ispitanici“) s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima.

GELDBAUM je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, GELDBAUM je “voditelj obrade”, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

GELDBAUM kao pružatelj usluga web stranice zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

Geldbaum d.o.o.
Vrhovec 231B
10000 Zagreb
Hrvatska
E-mail: [email protected]

Za zaštitu podataka možete se javiti na: [email protected].

A sada ćemo u nastavku pričati ˝malo˝ više o pravima, obvezama i drugim pitanjima koja su relevantna za zaštitu vaše privatnosti i osobnih podataka! Tekst koji slijedi je važan i nikako nije dosadan i suhoparan.

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo kada je to potrebno za ostvarivanje vaših potreba i zahtjeva, izvršavanje usluga ili za potrebe našeg poslovanja i organiziranja GR8 Coffee festivala i radionica:

 1. za prodaju ulaznica GELDBAUM koristi usluge partnera Entrio tehnologije d.o.o., Radnička cesta 54, 10000 Zagreb, OIB: 30513194761 (dalje u tekstu: „Entrio“), koji omogućava i provodi prodaju kao posrednik u ime i za račun GELDBAUM putem internet stranica https://www.entrio.hr i povezanih stranica. Za kupnju ulaznice potrebno je prethodno otvaranje korisničkog profila (registracija) na stranici https://www.entrio.hr i pristanak na Uvjete prodaje i Opće uvjete korištenja Entria. Prilikom kupnje ulaznice sustav Entria će zatražiti pružanje određenih informacija (osobnih podataka) kao što su ime, prezime i e-mail adresa. U slučaju kupnje ulaznice dolazi do sklapanja ugovornog odnosa koji je temelj za obradu vaših osobnih podataka s obzirom na nužnost izvršavanja ugovora u kojem ste kao kupac, naš posjetitelj, stranka. Vaše podatke obrađujemo i kako bi se poduzele radnje na vaš zahtjev, a prije sklapanja ugovora. Entrio će nam proslijediti ime i prezime kupca u svrhu kontrole ulaza i evidencije posjetitelja. E-mail adresu kupca Entrio će nam proslijediti ako se pokaže potreba za slanjem bitnih informacija kupcu vezanih za kupljene ulaznice, poput otkazivanja ili promjene termina događaja, promjene lokacije, promjene programa i sl.
 2. u trenutku kada pristupite stranici https://gr8coffeefestival.com/ prikupit ćemo i vašu IP adresu koja se također smatra osobnim podatkom,
 3. prilikom registracije osobe za korisnika odnosno primatelja newslettera ili drugih obavijesti o našim proizvodima i akcijama. Kao voditelj obrade od vas ćemo zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) kao što je e-mail adresa. Pravna osnova za obradu vaših podataka je privola. Dakle, korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o našim proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na stranici https://gr8coffeefestival.com/ daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na e-mail adresu [email protected],
 4. situacije u kojima prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na stranicu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Možemo prikupljati informacije o klikovima i vašem pristupu stranici https://gr8coffeefestival.com/ koje su vam prikazane,
 5. kada kontaktirate naš ured i zatražite nas pomoć ili postavite neko pitanje kako bismo ostvarili neko od vaših prava zajamčenih važećim propisima, prikupljamo podatke koje ste nam dostavili,
 6. kada nam se obratite kao partneri/sponzori ili kao sudionici u vezi s Barista Challenge ili radionicama, prikupljamo vaše ime, prezime, e-mail i broj telefona,
 7. kada nam se obratite putem društvenih mreža prikupljamo podatke koje ste nam ostavili dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahtjeva,
 8. kada želite jednostrani raskid sklopljenog ugovora prikupljamo vaše ime, prezime, osobni identifikacijski broj, adresu, podatke o računu i iznosu kupnje, sve ovisno o odabranom načinu plaćanja,
 9. kada sudjelujete u našim nagradnim igrama obrađivat ćemo podatke ovisno o vrsti nagradne igre, a o čemu ćemo vas dodatno obavijestiti u samim pravilima nagradne igre. Podaci koji se mogu obrađivati su primjerice ime, prezime, adresa za slanje nagrade,
 10. kada nam postavite bilo kakav upit vezan uz našu ponudu obradit ćemo vaše kontakte i/ili druge podatke koje nam dostavljate prilikom slanja upita,
 11. ako želite poslati otvorenu zamolbu za posao obradit ćemo podatke kao što je vaše ime, prezime, dob, zvanje, zanimanje, radno iskustvo, kontakt telefon i druge podatke koje sadržava vaša otvorena zamolba,
 12. za potrebe web analitike putem Google Analyticsa, koristimo aplikaciju „_gat._anonymizelp“ putem koje je IP adresa ispitanika skraćena od strane Googlea i anonimizirana kada web stranici GR8 Coffee festivala pristupa ispitanik iz države članice EU ili neke druge države pod nadležnosti Europskog gospodarskog prostora,
 13. prilikom fotografiranja te audio i video snimanja festivala, radionica i/ili kratkih video isječaka ili atmosfere obradit ćemo vašu fotografiju, kretnju, glas, boju kose i sl., sve na temelju legitimnog interesa,
 14. kada ste kupili ulaznicu ili se nalazite na listi naših posjetitelja ili ste predavač na GR8 Coffee festivalu ili ste sudionik na radionicama i Barista Challenge, obavještavat ćemo vas o programu, novostima, izlagačima i drugim važnim pitanjima, a za koja držimo da su bitna i dio su organizacijskog procesa. Prilikom navedenih aktivnosti obrađivat ćemo vaš e-mail ili drugi kontakt i to na temelju legitimnog interesa ili kako bismo izvršili ugovorne obveze koje imamo prema vama sukladno sklopljenom ugovoru.
 15. kada sklopimo s vama kao izlagačem ugovor o poslovnoj suradnji, prikupljamo ime i prezime osoba koje ste ovlastili za rad na štandu, kao i registarske tablice dostavnih vozila, sve u svrhu izdavanja akreditacija.

GELDBAUM preporuča svim kupcima ulaznica i korisnicima stranice Entria da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za registraciju. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve. Upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Gore navedene određene kategorije vaših osobnih podataka prikupljamo ili na temelju privole koja vam je prikazana prilikom dolaska na: https://gr8coffeefestival.com/ putem skočnog prozora, ili na temelju legitimnog interesa (primjerice u slučajevima kada se radi o kolačićima koji su nužni za funkcioniranje: https://gr8coffeefestival.com/) ili kako bismo izvršili svoje obveze koje proizlaze iz važećih propisa Republike Hrvatske.

Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: [email protected] ili na adresu Vrhovec 231B, 10 000 Zagreb, s naznakom ˝ za zaštitu podataka˝. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Molimo vas da obratite pažnju na obvezan obim podataka koji vas tražimo jer u slučaju da ne pružite tražene informacije koje su određene kao obvezne da bi izvršili za vas traženu ili očekivanu aktivnost, nažalost, neće vam biti dopušteno uključivanje u istu, bez traženih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja

GELDBAUM za prodaju ulaznica koristi usluge partnera Entrio tehnologije d.o.o., Radnička cesta 54, 10000 Zagreb, OIB: 30513194761 (dalje u tekstu: „Entrio“), koji omogućava i provodi prodaju kao posrednik u ime i za račun GELDBAUM putem internet stranica https://www.entrio.hr i povezanih stranica. Za kupnju ulaznice potrebno je prethodno otvaranje korisničkog profila (registracija) na stranici https://www.entrio.hr i pristanak na Uvjete prodaje i Opće uvjete korištenja Entria. Prilikom kupnje ulaznice sustav Entria će zatražiti pružanje određenih informacija (osobnih podataka) kao što su ime, prezime i e-mail adresa. U slučaju kupnje ulaznice dolazi do sklapanja ugovornog odnosa koji je temelj za obradu vaših osobnih podataka s obzirom na nužnost izvršavanja ugovora u kojem ste kao kupac, naš posjetitelj, stranka. Entrio vrši obradu i prosljeđivanje podataka o bankovnoj kartici i vlasniku kartice njihovom partnerskom naplatnom procesoru – sustavu WSPay, putem sigurne SSL veze u svrhu naplate narudžbe i izdavanja ulaznica.

Obrada podataka prilikom vršenja plaćanja je nužna kako bi se izvršile sve radnje koje prethode kupnji odnosno sklapanju ugovora s voditeljem obrade. Kada govorimo o pravnoj osnovi obrade podataka vezano uz pojedine vrste plaćanja odnosno pravne osobe koje pružaju spomenute usluge podaci o plaćanju poput imena, prezimena, šifre, iznosa, broja računa ili drugih transakcijskih kodova dijele se sa kartičnom kućom odnosno bankom odnosno trećom stranom putem koje se plaćanje vrši, a sve na zahtjev ispitanika koji samostalno odabire način plaćanja.

Geldbaum upozorava kupce odnosno posjetitelje da brinu o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.

Dakle, da sažmemo sve navedeno, vaše osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas bilo da biste sklopili s nama ugovor, da bismo izvršili radnju na vaš zahtjev, kada nas angažirate za izvršenje nekih usluga koje pružamo mi ili naši ugovorni partneri ili ispunite određeni obrazac ili kada želite primati naš newsletter.

Ako želite da vam pošaljemo detalje o našim proizvodima, organizaciji naših evenata, uslugama, ponudama i promocijama, molimo da se pretplatite na to tako da nam date privolu prilikom pretplate na newsletter.

Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti GELDBAUM i/ili naši pouzdani partneri.

Koje podatke i u koju svrhu prikupljamo direktno od vas?

Tipične kategorije podataka koje prikupljamo od korisnika su sljedeće: ime, prezime, e-mail, broj telefona i druge informacije koje pružite pri ispunjavanju obrazaca na web stranicama ili kada komunicirate s nama putem telefona, e-maila i društvenih mreža.

Vaše osobne podatke prikupljamo radi:

 • izvršenja usluge, ispunjenja ugovora ili drugog načina osiguranja pružanja tražene usluge
 • korištenja svih usluga na web stranici https://gr8coffeefestival.com/
 • što učinkovitijeg odgovora na vaš upit i obradu vaših zahtjeva
 • statističke obrade podataka
 • slanja materijala, ponuda i kontaktiranja
 • poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga

Kakva prava na privatnost imate?

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od GELDBAUM zatražiti sljedeće:

da vam omogući pristup vašim osobnim podacima GELDBAUM možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

Možete nas kontaktirati ako želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.

zatražiti ispravak pogrešnih podataka Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.
zatražiti brisanje osobnih podataka Možete tražiti od GELDBAUM da zaustavi obradu ili čak brisanje Vaših osobnih podataka. Ako Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, GELDBAUM bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ako su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.
ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti Ako želite pobijati točnost podataka ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.
podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju GELDBAUM smatra legitimnom.
zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava) Ako se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od GELDBAUM prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke navedene na početku Pravila privatnosti.

Ako smatrate da se vaša prava ne poštuju imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i sigurnim IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider) koji se nalaze na području EU.

GELDBAUM će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Sve ovlaštene osobe potpisuju izjavu o povjerljivosti.

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što GELDBAUM razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. GELDBAUM će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje GELDBAUM na čuvanje podataka (više pod ˝Koliko dugo će GELDBAUM zadržati vaše osobne podatke? ˝ ).

U slučaju da ste nam dali privolu (primjerice, pretplatili ste se na naš newsletter, odabrali određenu kategoriju kolačića na korištenje), vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ako izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa, vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće: ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje
pravnih lijekova.

Koliko dugo će GELDBAUM zadržati vaše osobne podatke?

GELDBAUM neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja, a najdulje na razdoblje od 3 godine, osim u iznimnim slučajevima kada je zakonom propisan duži rok čuvanja podataka (primjerice, podatke vezane uz jednostrani raskid ugovora i prigovore čuvat ćemo 1 godinu, podatke vezane uz ostvarivanje vaših prava za zaštitu privatnosti čuvat ćemo trajno, podatke vezane uz nagradne igre čuvat ćemo 5 godina, podatke o predavačima 5 godina, fotografije i snimke s predavanja i drugih organiziranih događaja na GR8 Coffee festivalu 5 godina ili do usvajanja vašeg prigovora obradi, e-mail adrese u svrhu slanja newslettera do povlačenja privole, dok ćemo podatke o računima čuvati 11 godina).

Detaljnije o rokovima čuvanja podataka možete saznati kontaktirajući nas na gore navedenu adresu ili putem e-maila [email protected].

Za što ćemo koristiti vaše podatke?

Možemo koristiti vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, uglavnom za obavljanje naših zakonskih i drugih obveza prema vama, ali ponekad i za poboljšanje vašeg iskustva korištenja web stranice i sigurnosnih razloga.Svrhe u koje koristimo vaše podatke opisane su ovim pravilima, a ako se vaši podaci budu obrađivali u druge svrhe bit ćete obaviješteni prije provođenja takve (nove) obrade.

Newsletter

GELDBAUM vam želi poslati informacije o našim aktivnostima i novostima za koje bi mogli biti zainteresirani. Imajte na umu da u svakom trenutku možete odustati od primanja istih koristeći se svojim pravima navedenim u ovim pravilima. Za prijavu na newsletter GELDBAUM prikuplja i obrađuje: e-mail adrese.

Newsletter u sebi sadrži tzv. tracking pixele. Tracking pixel je minijaturni grafički element ugrađen u e-mail koji se šalje u HTML formatu kako bi se omogućilo spremanje i analiza putem log datoteka. To omogućuje statističku analizu uspjeha marketinških kampanja. Putem tracking pixela GELDBAUM može vidjeti kad i ako je neki e-mail otvoren od strane vas kao ispitanika i koje linkove ste pratili. Osobni podaci prikupljeni putem tracking pixela u newsletteru se spremaju i analiziraju od strane GELDBAUM kao voditelja obrade osobnih podataka kako bi se optimizirao proces slanja newslettera, a isto tako i prilagodio sadržaj budućih newslettera interesima ispitanika.

Videonadzor te foto, audio i video snimanje

Na lokaciji GR8 Coffee festivala snimat će brojne televizijske ekipe, medijske kuće i fotografi. Na ulasku u prostor gdje se održava GR8 Coffee festival nalazit će se i posebna obavijest o snimanju i slikanju, kao i proširena obavijest s navedenim pravima i informacijama o videonadzoru. Samim ulaskom suglasni ste da vas se smije snimati i fotografirati. Također, suglasni ste da sav materijal s GR8 Coffee festivala smije biti globalno korišten u promidžbene svrhe GR8 Coffee festivala. Pravna osnova obrade u odnosu na posjetitelje je legitiman interes.

Korištenjem sustava videonadzora obrađuju se podaci kao što je vaša fizionomija, kretanje, boja kose, boja očiju. Sustav videonadzora koristi se i radi zaštite imovine i sigurnosti. Napominjemo da je prostor u kojem se održava GR8 Coffee festival pod videonadzorom postavljenim od strane Zagrebačkog velesajma d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, 10020 Zagreb, Hrvatska, OIB: 95660678441, koji je samostalni voditelj obrade osobnih podataka u dijelu koji se odnosi na videonadzor te im se za više informacija možete obratiti na navedenu adresu ili na e-mail [email protected].

Kolačići

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini GELDBAUM koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”.Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

Razmjenjuje li GELDBAUM podatke s trećim osobama?

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim pravilima. O dijeljenju i prijenosu podataka uvijek ćemo vas obavijestiti.GELDBAUM surađuje s drugim društvima. To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za GELDBAUM mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima na snazi u državama članicama Europske unije.

10. srpnja 2023. godine Europska komisija donijela je novu odluku o primjerenosti na temelju koje se osobni podaci mogu slobodno prenositi iz Europske unije u tvrtke u SAD-u koje sudjeluju u Okviru za zaštitu privatnosti podataka.

Odluka o adekvatnosti temelji se na članku 45. Opće uredbe o zaštiti podataka i predstavlja mehanizam koji osigurava siguran i zakoniti prijenos podataka u treće zemlje. Tvrtke u SAD-u koje žele sudjelovati u Okviru za zaštitu podataka moraju proći postupak samocertificiranja i upisati se na listu tvrtki koje su pristupile Okviru za zaštitu privatnosti podataka.

Također, ako naš ugovorni partner ima sjedište u SAD-u, revidirat ćemo postojeće ugovore te provjeriti sigurnosne standarde koje naš partner jamči kako bi osigurali zaštitu svih naših ispitanika s najnovijim standardima odobrenim i sugeriranim od strane nadležnih institucija.

Svrhe u koje dijelimo podatke s našim pouzdanim partnerima su na primjer, potrebe marketinga, održavanja web mjesta https://gr8coffeefestival.com/, oglašavanje, isporuke (dostave) i druge usluge u i izvan GELDBAUM. Ti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

Jednom godišnje radimo reviziju svih naših partnera kako bi znali da je zaštita vaših osobnih podataka i dalje na zahtijevanoj razini te da je u skladu sa važećim propisima.

Druge web stranice

Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice https://gr8coffeefestival.com/ imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.GELDBAUM nije odgovorna za načine i uvjete rada trećih strana.

GELDBAUM prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook i Instagram. GELDBAUM, odnosno odgovorne osobe imenovane od strane GELDBAUM, imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, GELDBAUM ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

GELDBAUM koristi poslovni profil koristeći usluge Facebooka i Instagrama, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

FACEBOOK ONLINE

https://www.facebook.com/policy.php

INSTAGRAM ONLINE

https://help.instagram.com/519522125107875

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebooka i/ili Instagrama ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

ZA FACEBOOK:

META PLATFORMS IRELAND Ltd.,
4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour,
Dublin 2,
Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ako niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebooka, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Na web stranici https://gr8coffeefestival.com/, GELDBAUM kao voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente tvrtke Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža je mjesto društvenog povezivanja na internetu, online zajednica koja obično dopušta korisnicima da međusobno komuniciraju u virtualnom prostoru. Društvena mreža služi kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili kako bi Internet zajednici pružila osobne ili informacije vezane za posao. Facebook svojim korisnicima dopušta izradu privatnih profila, upload slika i povezivanje putem zahtjeva za prijateljstvo.

Facebook je vlasništvo tvrtke Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD. Ako osoba koja se koristi Facebookom živi izvan SAD-a ili Kanade, voditelj obrade osobnih podataka je Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska. Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD, samostalni je voditelj obrade.

Otvaranjem https://gr8coffeefestival.com/ ispitanikov preglednik će prikazati odgovarajuću Facebook komponentu što je posljedica korištenja Facebook plugin-a. Pregled svih Facebook plugin-ova može se naći na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Za vrijeme ove tehničke procedure Facebooku je pružena informacija o specifičnoj podstranici koju je posjetio ispitanik.

U slučaju da ste kao ispitanik prijavljeni na Facebook, u isto vrijeme Facebook može detektirati svaki vaš pregled web mjesta https://gr8coffeefestival.com/. Ova informacija prikuplja se putem Facebook komponente i doznačuje se Facebook računu ispitanika. Ako ispitanik klikne na bilo koji Facebook gumb integriran na web stranici https://gr8coffeefestival.com/, npr „Like“ gumb, ili ako ispitanik pošalje komentar, tada Facebook doznačuje navedenu informaciju osobnom Facebook računu ispitanika i time sprema osobne podatke.

Svaki put kad je ispitanik prijavljen na Facebook, a u isto vrijeme pristupa web stranici https://gr8coffeefestival.com/, Facebook će putem Facebook komponente primiti informaciju o tome. Ovo će se dogoditi bez obzira klikne li ispitanik na Facebook komponentu ili ne. Ako ispitanik ne želi prijenos ove vrste informacije, isto može spriječiti tako da se odjavi s Facebook računa prije pristupa web stranici https://gr8coffeefestival.com/.

ZA INSTAGRAM:

META PLATFORMS Ltd.,
4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour,
Dublin 2,
Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ako niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.GELDBAUM zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.

Datum ažuriranja i objave: 8.03.2024. godine