Pravila nagradnog natječaja

NAGRADNI NATJEČAJ „GR8 COFFEE FESTIVAL“

Kroz tri Facebook objave nagrađujemo interes i brzinu upisa. Sve što trebaš napraviti je u komentaru ispod objave za određenu nagradu upisati rečenicu koja će biti zadana u objavi.

Nagrada: 2 ulaznice za GR8 Coffee Festival + ulaznice za interaktivnu ekskluzivnu radionicu

Nagradni fond: 30 ulaznica (3 x 5 x 2)

Transparentnost je jedna od ključnih vrijednosti koje njegujemo, zato smo napisali detaljna pravila nagradnog natječaja. Pročitaj ih u nastavku.

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Članak 1. Organizator

Priređivač nagradnog natječaja „GR8 COFFEE FESTIVAL“ (u daljnjem tekstu „Natječaj“) je Geldbaum d.o.o., Vrhovec 231B, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 03530187806 (u nastavku “Organizator”). Natječaj se priređuje u cilju promocije GR8 Coffee Festivala s obzirom na to da je Organizator natječaja ujedno i organizator Festivala.

 

Članak 2. Trajanje natječaja

Natječaj kreće 17. svibnja 2024.  i završava 20. svibnja 2024. ili ranije, ako se ispune uvjeti za podjelu fonda nagrada.

Organizator (zbog eventualnih nepredvidivih okolnosti) zadržava pravo promjene datuma trajanja Natječaja. (O čemu će sudionici biti obaviješteni.)

 

Članak 3. Pravo sudjelovanja

U Natječaju mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe starije od 15 godina (napunjenih 16). U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora i profesionalnih partnera koji sudjeluju u organizaciji Natječaja, niti članovi njihovih užih obitelji.

 

Članak 4. Način sudjelovanja

Natječaj se odvija kroz tri zasebna dijela, odnosno kroz tri objave na Facebook stranici https://www.facebook.com/GR8CoffeeFestival

U svakoj od tri objave sudionici dobiti zadatak da kroz upis u komentar ispod određene objave upišu zadanu rečenicu.

Na prvoj objavi Organizator dijeli 5 x 2 ekskluzivne ulaznice za GR8 Coffee Festival za prvi festivalski dan, odnosno 23. svibnja. Ekskluzivna ulaznica znači da ova ulaznica osigurava mjesto na interaktivnoj radionici zatvorenog tipa pod nazivom BARCAFFÈ BARREL AGED KAVA – NOVI TRENDOVI. Radionica će se održati u četvrtak, 23. svibnja od 10 do 11 sati, u sklopu Festivala, u Paviljonu 9 Zagrebačkog velesajma, u LAB1. Zadatak će biti u komentar upisati: „Želim na Barcaffè Barrel Aged radionicu.“

Na drugoj objavi Organizator dijeli 5 x 2 ekskluzivne ulaznice za GR8 Coffee Festival za drugi festivalski dan, odnosno 24. svibnja. Ekskluzivna ulaznica znači da ova ulaznica osigurava mjesto na interaktivnoj radionici zatvorenog tipa pod nazivom SVIJET ČAJA. Radionica će se održati u petak, 24. svibnja od 10 do 11 sati, u sklopu Festivala, u Paviljonu 9 Zagrebačkog velesajma, u LAB1. Zadatak će biti u komentar upisati: „Želim na radionicu Svijet čaja.“

Na trećoj objavi Organizator dijeli 5 x 2 ekskluzivne ulaznice za GR8 Coffee Festival za drugi festivalski dan, odnosno 24. svibnja. Ekskluzivna ulaznica znači da ova ulaznica osigurava mjesto na interaktivnoj radionici zatvorenog tipa pod nazivom SPECIALTY COFFEE CUPPING. Radionica će se održati u petak, 24. svibnja od 11:30 – 12:30, u sklopu Festivala, u Paviljonu 9 Zagrebačkog velesajma, u LAB1. Zadatak će biti u komentar upisati: „Želim na radionicu Specialty Coffee Cupping.“

 

Članak 5. Odabir pobjednika

Ispod svake od tri objave, nagradu osvaja onaj korisnik koji je među prvih 5 komentara upisao zadanu rečenicu. Ocjenjujemo brzinu iskazivanja interesa, ne ocjenjujemo potpunu točnost upisa. To znači da ćemo kao dobitne prihvatiti i komentare koji bi mogli imati pogrešku u pisanju (zatipak ili popularnije tipfeler).

Vrijeme upisa Organizator će odrediti prema vremenu koju nam prikaže Facebook (Meta) i pritom ne odgovara za eventualne tehničke pogreške koje ne ovise o Organizatoru.

 

Članak 6. Nagrada

2 ulaznice za GR8 Coffee Festival + ulaznice za interaktivnu ekskluzivnu radionicu

 

Članak 7. Objava pobjednika i preuzimanje nagrade

Ime (naziv Facebook profila) potencijalnog dobitnika bit će objavljeno ispod određene objave na Facebook stranici Organizatora, a potencijalni dobitnici će se trebati javiti na mail adresu [email protected] sa svojim imenom i prezimenom i nazivom radionice za koju su osvojili nagradu. Nakon toga će ih Organizator kontaktirati u roku od 48 sati radi dogovora o preuzimanju nagrade.

Ukoliko se potencijalni dobitnik ne javi u roku od 24 sata nakon objave dobitnika u komentaru ili na povratnu poruku ne odgovori u roku od 24 sata, Organizator zadržava pravo nagradu ne dodijeliti nikome ili ju dodijeliti drugom sudioniku (sljedećem prema istom kriteriju odabira).

Ukoliko se dobitnik nagrade na interaktivnoj radionici ne pojavi u prvih 10 minuta od početka radionice, Organizator zadržava pravo nagradu ne dodijeliti nikome ili ju dodijeliti nekom drugom posjetitelju.

 

Članak 8. Identifikacija dobitnika nagrada

Potencijalni dobitnici su dužni, isključivo na zahtjev Organizatora, prilikom preuzimanja nagrade svoj identitet potvrditi vlastitim važećim identifikacijskim dokumentom ili važećim identifikacijskim dokumentom jednog od roditelja, u protivnom gube pravo na nagradu. Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njegovi skrbnici prihvate takvu nagradu i postupe u skladu s Pravilima ovog Nagradnog natječaja.

 

Članak 9.  Zaštita osobnih podataka sudionika

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, svaki sudionik je suglasan da se, ako postane dobitnik u Natječaju, njegovi osobni podaci (Ime i Prezime) koriste isključivo u svrhu dodjele nagrade na temelju legitimnog interesa Organizatora. Sudjelovanjem u ovom Natječaju, sudionik potvrđuje da je upoznat s Pravilima o zaštiti podataka: https://gr8coffeefestival.com/pravila-facebook/

 

Članak 10. Ograničenje odgovornosti

U slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, Organizator može prekinuti Natječaj. Također, Organizator se neće smatrati odgovornim ukoliko bi okolnosti na koje nije mogao utjecati, utjecale na dostupnost ili uživanje nagrada. Organizator ne snosi odgovornost ako Sudionik iz bilo kojeg razloga ne uspije pristupiti Facebook stranici. Sudionici su odgovorni za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzročiti svojim sudjelovanjem u Natječaju (uključujući bez ograničenja troškove pristupa Internetu).

 

Članak 11. Pridržavanje pravila i nadležnost

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni. Sudjelovanjem u Natječaju svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora između Sudionika i Organizatora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.